URBAN PROPULS TWO SCOOT

Код на продукта: 400801-22

Марка : IGOL

URBAN PROPULS TWO SCOOT

Разновидности на продукта


Полусинтетично, намаляващо димните газове, моторно масло за двутактови двигатели на скутери и мотопеди. Предназначено е за приготвяне на смес от бензин и масло в съотношение, определено от производителя на съответния двигател. Отговаря на API TC-TSC3+, JASO FC/FD.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - MSDS