QUAKERCOOL 2769

Код на продукта: 300991-220

Марка : Quaker

QUAKERCOOL 2769

Разновидности на продукта

Синтетичен водосмесим СОТ, без съдържание на бор, хлор и вторични амини, подходящ за шлифоване на черни метали. Подходящ за вода с твърдост 0 ÷ 22 °dH.