QUAKERCOOL 2710 BF

Код на продукта: 300935

Марка : Quaker

QUAKERCOOL 2710 BF

Разновидности на продукта

Синтетичен водосмесим СОТ, без съдържание на бор, хлор и вторични амини, подходящ за шлифоване на черни метали. Подходящ за вода с твърдост 5 ÷ 30 °dH.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TDS