QUAKER QUINTOLUBRIC 888-46

Код на продукта: 300911-46

Марка : Quaker

QUAKER QUINTOLUBRIC 888-46

Разновидности на продукта

Негорима хидравлична течност VG 46 тип HFD-U (синтетични естери).


 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TDS