PROPULS RACING STS 2T

Код на продукта: 400864

Марка : IGOL

PROPULS RACING STS 2T

Разновидности на продукта


Синтетично естерно моторно масло за смазване на мотоциклетни двутактови двигатели. Предназначено е за приготвяне на смес от бензин и масло в съотношение, определено от производителя на съответния двигател. Отговаря на API TC - TSC3 +

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - MSDS