PROPULS FOURCHE 10W

Код на продукта: 400883

Марка : IGOL

PROPULS FOURCHE 10W

Разновидности на продукта


Минерално масло с висок вискозитетен индекс, предназначено за запълване на мотоциклетни вилки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - MSDS