GEAR VSG 220

Код на продукта: 500139

Марка : AVIA Bantleon

GEAR VSG 220

Разновидности на продукта


Висококачествено синтетично масло на базата на полигликоли, за работа във всякакъв вид тежко натоварени редуктори. Вискозитет ISO VG 220, работна температура: от -30С до +160С. Несъвместимо е и не трябва да  се смесва с друг вид масла: минерални, синтетични РАО, масла с друг вид  полигликоли! Ето защо при преминаване от един вид масло към друг е необходимо системата (редукторът) да се промие.

Schmieröl CLP PG nach DIN 51 502; DIN 51 517-3 (CLP)

ISO-L-CKE gem. ISO 6743-6 und ISO 12925-1

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS