DIE SLICK 4515 LUBRICANT

Код на продукта: 301001-19

Марка : Quaker

DIE SLICK 4515 LUBRICANT

Разновидности на продукта

Водосмесим синтетичен продукт за леене, базиран на технологията Smart Polymer. Позволява лесно освобождаване и чисти отливки.

 


 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TDS