DIE SLICK 1722A

Код на продукта: 300-18

Марка : Quaker

DIE SLICK 1722A

Разновидности на продукта

Водосмесим полусинтетичен продукт за леене продукт, базиран на технологията Smart Polymer, който не съдържа восък.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TDS