CORROSTOP

Код на продукта: 400642

Марка : IGOL

CORROSTOP

Разновидности на продукта


Защита на метални части, подложени на влажни атмосферни условия. Позволява елементите да се запазят от корозия между две обработвания или сглобявания. Употребява се предимно в механичната индустрия, защита на отливки и др.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS