AVILUB METASOLV 706

Код на продукта: 500227

Марка : AVIA Bantleon

AVILUB METASOLV 706

Разновидности на продукта


Смес от синтетични въглеводороди с изключителни обезмасляващи характеристики. Продуктът има неутрална миризма, не дразни кожата и не съдържа хлорни въглеводороди.

AVIA METASOLV 706 има висока точка на възпламеняване и добро изпаряване. Използваният разтворител е възстановяем чрез дестилация.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS