AVILUB METACOOL AFS-COB

Код на продукта: 500202

Марка : AVIA Bantleon

AVILUB METACOOL AFS-COB

Разновидности на продукта


Смесен с вода AVILUB METACOOL AFS-COB образува прозрачна емулсия с висока  стабилност и добра антикорозионна защита. AVILUB METACOOL AFS-COB е с присадка за защита от разяждане на кобалт. Продуктът показва добра реакция с кожата и мирише неутрално при впръскване.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS