AVIALITH 2 EP

Код на продукта: 5003-18

Марка : AVIA Bantleon

AVIALITH 2 EP

Разновидности на продукта


Стабилна на изстискване грес с естествен цвят и литиев втвърдител, разработена на основаната на минерално масло с ЕР присадки. AVIALITH 2 EP е стабилна на оксидация и издържа на големи налягания. Греста показва добра устойчивост на вода и корозия, както и прилепчивост.

Смазочна грес КP 2 К-30 в съответствие с DIN 51 502

ISO-L-XCCEB 2 в съответствие с ISO 6743-9

MB 267.0

MAN 283 Li-P 2

BEKA-MAX

Lincoln

Delimon

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS