AVILUB METASOLV 706

Разтворител за обезмасляване на желязо и цветни метали


Виж повече
QUAKERCLEAN 822 BFFA

Алкален индустриален препарат без съдържание на бор, за обезмасляване на детайли след машинна обработка.


Виж повече
 QUAKERCLEAN 830 BFF

ИНДУСТРИАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА РАБОТА ПРИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА БОР


Виж повече
QUAKERCLEAN 825 BFFA

СВоден алкален препарат, без съдържание на формалдехид, бор, фосфати и силикати, подходящ за обезмасляване на детайли след машинна обработка. ...


Виж повече
QUAKERCLEAN 7500

Воден алкален препарат, без съдържание на формалдехид и бор, подходящ за обезмасляване на детайли след машинна обработка. ...


Виж повече