Бактерицид QUAKER ACTICIDE  14

Код на продукта: 300939

Марка : Quaker

Бактерицид QUAKER ACTICIDE 14

Разновидности на продукта

Бактерицид за третиране на водни разтвори. Може да се прилага както превантивно, така и в случай на вече регистрирано микробиологично заразяване на разтовора. Препоръчителната доза е 0.010-0.025%

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - TDS