Политика за защита на личните данни


 

 

Моля, запознайте се с документите по-долу във връзка с политиката за защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ