Quaker

https://www.quakerchem.com

 

От основаването си през 1918 година компаниятa Quaker Chemical поддържа дългосрочни отношения с водещите предприятия за метали в първични форми, металообработка и други предприятия в сферата на тежката промишленост по целия свят.  Днес техните продукти присъстват във всички промишлено развити страни в света. 

Основните индустрии, в които Quaker Chemical работи по целия свят са: автомобилната индустрия, стоманообработването, тежкото оборудване, авиационната и космическата индустрия, производството на тръби и тръбопроводи, производството на лагери. Работи се и в други индустрии, свързани с производството на изделия от метал, които изискват обработка с металорежещи машини, шлифоване, валцоване, формоване, както и свързаните с тях процеси на почистване и предпазване от корозия. Във всички тези дейности Quaker Chemical се стреми да осигури на своите клиенти комбинация от химични продукти, услуги и технически умения, които да им помогнат с намаляване на разходите, подобряване на производителността и за постигане на безопасна работна среда.