IGOL

https://www.igol.com

      

Марката IGOL е регистрирана преди 70 години във Франция, като дванадесет независими производители на смазочни продукти от различни региони на страната се обединяват в нова оригинална структура, специализирана в производството на смазочни продукти. Новообразуваната група IGOL FRANCE започва да развива политика за технологично обновяване на производството и разработване на нови видове висококачествени смазочни продукти за всички сектори на промишлеността. Наименованието IGOL е абревиатура от Industrie Graissage Oils, т.е. масла за индустриално смазване. 

Моторните маслата IGOL покриват и често надвишават изискванията на международните организации API (Американски петролен институт) и ACEA (Асоциация на eвропейските производители на автомобили). Освен това, маслата преминават успешно всички тестове, за което свидетелстват официалните одобрения от водещи производители на автомобили: RENAULT V.I., MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, SCANIA, VW, BMW.