Новини


ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА - част първа

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА - част първа

17-10-2017

 Когато става въпрос за мазане и масла в автомобилите и други транспортни, селскостопански и строително-пътни машини нашето внимание е насочено едва ли не само към моторните масла. Това е естествено, защото това са маслата работещи при най-сложни и най-тежки условия в термичната машина ДВГ и тяхното качество и поведение определя в крайна сметка нормалната работа и живота на машината. След двигателя, всички агрегати и механизми, чрез които се предава движение (по-точно въртящ момент) към крайния потребител, например, колелата на автомобила, се мажат с т.н. трансмисионни масла. Основни детайли в тези механизми са зъбни колела и тези масла трябва да отговарят именно на изискванията за мазане на зъбните двойки в предавателни (скоростни) кутии, главно предаване и диференциали в автомобили, селскостопански и строителни машини. (Маслата, използвани за мазане на зъбни двойки и редуктори в различните видове индустриални машини и механизми е прието да се наричат редукторни масла). Специален вид трансмисионни масла са ATF-течности (масла) за автоматични скоростни кутии, които не са взаимозаменяеми с обикновените трансмисионни масла. За нормална работа в хидротрансформатора на автоматичната предавателна кутия, те трябва да притежават строго зададена от производителя вискозитетно-температурна и фрикционна характеристика. Има съществена разлика между моторните и трансмисионни масла, достатъчно добре отразена в специалната литература. Основната  разлика е в механизма на триене: в двигателя-гранично триене при преплъзване и сравнително ниски контактни специфични натоварвания (с изключение на тези при гърбиците) плюс течно триене, срещу гранично триене при изключително високи (до 5000 МРа) специфични контактни натоварвания на зъбите в зъбните предавки, плюс възникване на явлението ,,питинг”. От това следва, че едни от главните изисквания към трансмисионните маслa е да притежават много добри противоизносни и противозадирни свойства, предполагащи съдържанието на значителни количества добавки на сярна и фосфорна база. Наличието на повишени количества противозадирни добавки се означава с буквите EP (Extreme Pressure).

    Масла за механични предавателни (скоростни) кутии и диференциали.

   Съвременното, можем да го наречем дори стандартно, решение за цялата трансмисионна линия (Total Drive Line-TDL):  предавателна кутия, главно предаване, диференциал, крайно предаване, е всесезонно масло от вида SAE 75W-90, API GL-4/GL-5/MT-1*. Същото масло, но от по-висок вискозитетен клас: SAE 75W-140, API GL-5/MT-1 се употребява за ,,задната” част на TDL –главно предаване, диференциал,крайно предаване; рядко в предавателна кутия. Маслата от този вид са синтетични, на РАО, по-рядко на естерна основа (Motul Gear 300, 75W-90).

   Синтетичните трансмисионни масла, освен други, притежават и едно много голямо предимство: намаляват значително механичните загуби от триене в агрегатите при студен автомобил. Зимно време при минусови температури минералните масла стават толкова ,,гъсти”, че докато се загреят до работна температура те действат като мощна хидравлична спирачка, поглъщаща значителна част от енергията на двигателя. Представете си, кога при околна температура минус 20С маслото в диференциала ще достигне работната си температура?  По-скоро никога в рамките на деня...В крайна сметка, това ще се отразява като огромен разход на гориво, свеждащ до нула световните усилия за намаляване разхода на гориво в двигателя, макар и с няколко десети от процента! Това е факт, върху който, за съжаление, не се акцентира при експлоатацията на трансмисионните масла.

   Важно е да се помни, че маслата от група GL-5 са за главни предавания на товарни автомобили и автробуси, с тежко-ударно и вибрационно натоварване, които са с хипоидни предавки. В сравнение с маслата от група GL-4, те съдържат почти двойно по-голямо количество противозадирни (серни и фосфорни) и противоизносни добавки. Това ограничава приложението им в агрегати, имащи детайли на медна основа  например синхронизаторите в предавателната кутия. Въобще GL-4 и GL-5 са две различни масла и замяната на едното с другото е недопустимо. За предавателните кутии най-добре е стриктно да се изпълняват предписанията на производителя.

   В леките и лекотоварни автомобили в предавателните кутии най-често се използват маслата от вискозитетни класове  SAE 75W-80 и SAE 75W-85, рядко SAE 75W. Група e GL-4. В кутиите на товарните автомобили се използват минерални SAE 80W, полусинтетични и синтетични (РАО) от типа MTF (Manual Transmission Fluid), SAE 75W-80W, а понякога и моторни (SAE 15W-40). Пробегът на MTF- маслата е от порядъка на 300000 км до 500000 км.  В някои съвременни конструкции маслата са ,,вечни”, т.е. не подлежат на смяна за целия живот на автомобила. (Тук трябва да се внимава да не би вместо маслото да се наложи да сменим скоростната кутия?).

   Не трябва да се пренебрегва препоръката в някои хипоидни предавки да се използват т.н. Transmission Oil LS (LS- Limited Slip) масла за самоблокиращи диференциали. Тези масла (група GL-5) съдържат допълнителни добавки, които намаляват повишения шум и вибрации, характерни за тези диференциали.