Новини


ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА - част втора

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА - част втора

18-10-2017

    Масла за индустриални редуктори.

   Стана дума за взаимозаменяемост между трансмисионни и редукторни масла. Тъй като двете групи масла са с принципно еднакви функции-мазане на зъбни двойки колела и лагери- замяната и подборът на едните и другите може да стане на базата на еднаквост на кинематичния вискозитет при 40оC: по ISO VG за редукторните и SAE за трансмисионните. Ето и съответните аналози-точни или допустимо приблизителни:

                          

 

                                                                                           РЕДУКТОРНО:                                    ТРАНСМИСИОННО:

                                                                                           ISO VG 68   ...................................   SAE 80W; 75W-80; SUTO 10W-30.

                                                                                           ISO VG 100 ...................................   SAE 75W-90.

                                                                                            ISO VG 150  ...................................  SAE 80W-90.

                                                                                           ISO VG 220 ....................................  SAE 80W-140.

                                                                                           ISO VG 320 ....................................  SAE 85W-140.

                                                                                           ISO VG 460 ....................................  SAE 140.

Напомняме, че по принцип в редукторите не се използват хипоидни предавки, поради което не е задължително маслата за тях да са от ниво (категория) GL-5, но да притежават  ЕР-свойства. Освен това, трябва да се помни, че хипоидните трансмисионни  масла,  не трябва да се употребяват в редуктори, имащи части от цветни метали- мед, алуминий и други.  

ВНИМАНИЕ! Не се препоръчва обратната замяна на трансмисионни масла с редукторни!