Новини


СПЕЦИФИКАЦИИ API SM и API SN

СПЕЦИФИКАЦИИ API SM и API SN

05-05-2017

API (American Petroleum Institute) - Американски Институт по Петрола. Занимава се с горива и с разработката на спецификации, сертификация и лицензиране на  моторни масла за автотракторни бензинови и дизелови двигатели. Всички масла, произвеждани и експлоатирани в САЩ, Канада, Далечния изток, трябва да отговарят на изискванията на API. Цел на разработка на посочените спецификации e въвеждане  на високи стандарти  за маслата на най-съвременните  бензинови двигатели за леки автомобили.

По същество:

-          Група API SM (Aко са записани като API SM-, EC-свойствата са задължителни) е създадена през 2004г. и се отнася за автомобили, произведени до 2010г. Освен повишените изисквания, в сравнение с предишните групи, маслата API SM трябва да осигуряват енергоспестяващи свойства - Energy Conserving (EC) водещи до намаляване на разхода на гориво минимум с 1,5%.

Маслата от тази група са най-често от вискозитетен клас SAE 5W-30.

-          Група API SN (Ако са  записани като API SN-RC, RC-свойствата са задължителни) е създадена през 2010г. и се отнася за автомобили, произведени след 2010г., т.е. най-съвременните. По сравнение с API SM, маслата от тази група са с по-добри показатели по отношение на високотемпературния нагар по буталата, образуване на нискотемпературни утайки в картера на двигателя, съвместимост с уплътненията и системите за неутрализация на отработилите газове.

   Според IGOL LUBRIFIANTS принципната връзка между двете групи масла може да се изрази така:

               API SN (бензин) = API SM + защита на катализаторите на ОГ + наличие на турбокомпресор.

Освен икономия на гориво (ЕС), маслата от група API SN трябва да притежават  и ресурсозапазващи свойства - Resource Conserving (RC), с които се цели увеличаване продължителността на експлоатация на двигателя. Това се изразява в повишена защита на турбокомпресора (ако има такъв), катализаторите в изпускателната уредба и възможността за работа с горива, съдържащи етанол (до Е-85).

   Изискванията към маслата API SN са почти идентични с тези на Международния комитет по стандартизация и одобрение на маслата ILSAC GF-5.     

    Производителите на  масла API SM  и API SN, лицензирани по системата EOLCS на API имат право да поставят върху опаковката на маслото съответния лицензионен знак.

   Важно е да се отбележи, каква е връзката между групата API SN с ACEA, SAE, ILSAC, ОЕМ-спецификации. Тя е практически  следната: 

 API SN/SN-RC е идентична на ACEA A1/B1, ILSAC GF-5. Отговаря на изискванията на спецификацията  FORD WSS-M2C948-B, в някои случаи и на спецификацията GM Dexos 1 (Opel). Почти всички масла API SN/SN-RC са от вискозитетен клас SAE 5W-20 и SAE 0W-20.  Поради изключително ниския си вискозитет  маслата API SN/SN-RC и ACEA A1/B1 трябва да се употребяват само при изрично предписание на производителя на двигателя/автомобила!

       Примери за масла API SN-RC:

-          AVIA MOTOR OIL F ECO; API SN, ACEA A1/B1, SAE 5W-20.

-          IGOL PROCESS HYBRID- API SN-RC, SAE 0W-20; IGOL PROFIVE F 948- API SN-RC, ACEA A1/B1, SAE 5W-20.

-          77 LUBRICANTS MOTOR OIL- API SN-RC, 0W/5W-20.