Новини


Поредно успешно участие на Еврорали в Изложение Бата Агро 2017

Поредно успешно участие на Еврорали в Изложение Бата Агро 2017

29-05-2017

Тази година БАТА АГРО се превърн в арена на най-новите и модерни технологии в земеделието. Бяха показани последните новости при тракторите, комбайните, прикачната техника, цялостни решения за оборудване и работа в животновъдни ферми, зеленчукови стопанства, трайни насаждения.

Изложението завърши успешно, както за всички участници, така и за фирма Еврорали.

Месец преди изложението 211 фирми заявиха участие на изложбени площи 35 000 кв. метра,   от които над 1000 кв. метра за сектор животновъдство, на който за първи път тази година се поставя акцент.

Бяха направени  демонстрации на агротехниката. Присъстваха  и производители, вносители и дистрибутори на препарати за растителна защита, торове и семена.

На БАТА АГРО 2017 участваха и  банки, застрахователи, консултантски компании.

Интерес към изложението тази година прояви и Чешката република, която бе представена от Посолството на страната в България и чешки фирми, търгуващи със земеделска техника, които не са застъпени на българския пазар към момента.