Новини


АВТОМОБИЛНИЯТ ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ -  КАКВО  Е  НЕГОВОТО  БЪДЕЩЕ? - II част

АВТОМОБИЛНИЯТ ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ - КАКВО Е НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ? - II част

28-11-2017

   Под егидата на ООН и със съдействието на водещите световни производители на автомобили и международни и национални организации, напр. ACEA, SAE, API, EPA и др. да се разработи програма за плавен преход от автомобили с ДВГ към електромобили, като бързо и поетапно се създаде специално международно законодателство, задължително за всички страни и отнасящо се на първо време за производство на енергия от течни и газови горива от минерален (земен) произход в контекст на  намаляване на производството и разхода на тези горива. Това може да се регулира с въвеждане на все по-строги ограничения на емисията на ВД (Евро 7), както и данък за тази емисия - да го наречем условно ,,Данък въглероден диоксид”- ДВД. (Подобен данък вече съществува).

 

 Предложеното по-горе би изглеждало приблизително така:

1.   Регулация на емисиите  КОЛИЧЕСТВА въглероден диоксид (ВД) в двигателите с вътрешно горене (ДВГ),  чрез въвеждане на ограничителни  норми за ВД, т.е., обърнете внимание!, за разхода на гориво. (  По-истинско ще бъде  ДВД да се нарече ДРГ- данък за разход на гориво). Може да се започне с най-лесното и безболезното: ограничаване на мощността на леките автомобили, примерно до 60, максимум до 80kw  (80 - 110к.с.). Автомобилите с огромни мощности са по-скоро показател за социално неравенство, отколкото на действителна необходимост. А много е вероятно да е истина подозрението, че автомобилните гиганти държат в касите си революционни решения за нисък разход на гориво, за които смятат, че още не е дошъл пазарния момент. От време на време излизат съобщения за нови решения в това направление.  Например, с цел намаляване на механичните загуби (триенето) и оттам намаляване на разхода на гориво да се използват моторни масла с много нисък вискозитет от клас  SAE 0W-16

2.   Въвеждане на прогресивен ДВД за количеството ВД при автомобилния транспорт- колкото  по-голяма е мощността/разхода на гориво, толкова по-висок данък. Облекчения може да бъдат допуснати за селскостопанската техника, специализираните машини за болнична помощ, ДВГ-генераторите за електрически ток и др., машини, свързани с охраната на вътрешния ред, националната защита, прехраната и  ежедневния бит на населението.

3.   Въвеждане на специален ДВД за машини за спортни и състезателни цели, като:  Формула 1, Индикар, Наскар, Рали Спорт, състезания на писта и др. подобни, където се изразходва голямо количество гориво. 

4.   Да се стимулира намаляването на разхода на гориво за по-особените видове транспорт: авиация, воден транспорт, космос. За Космоса- от ДВД да бъдат освободени само националните и международните програми, имащи отношение към съдбата на човечеството- да ги наречем условно ,,Луна’’, ,,Марс’’, ,,Далечен Космос’’ и др. От подобен данък да не се освобождават комерсиалните и военни космически програми.

5.   Да се намерят начини и средства за компенсиране на по-високите цени на предлаганите електромобили. Очевидно е, че това трябва да стане чрез заделяне на средства от огромните корпоративни печалби на гигантите на световното автомобилостроене. Впрочем, прави впечатление, че тези гиганти  не само свиват, но и разширяват и увеличават производството на сегашните ,,нечисти” автомобили. Едва ли не всяка седмица на пазара излизат нови, все по-лъскави (но и по-съвършенни!) автомобили, все едно, че нищо особено не се е случило, а и не предстои да  се случва... 

     В заключение: За всички е ясно, че замяната на днешните автомобили с ДВГ с електромобили е неизбежен, сложен и скъп процес, който ще продължи извън посочените 10-20 години. Затова е по-добре да се помисли, какво следва да се направи в преходния период от старите, към новите екологично чисти автомобили.  Каточели  на първо време най-изгодното решение е в разширяване употребата на т.н. хибридни автомобили, но това е друга тема. Да се надяваме, че световните властимащи няма да възприемат уникалния ,,български модел’’ от т.н. ,,преход”- първо да  се разруши , пък след  това ще се види какво да се прави, т.е. да се  забрани използването на автомобилите с ДВГ,  пък след това ще се заменят с електромобили.